Успішність учнів.

Номер Прізвище Ім’я Українська мова Фізика Математика Інформатика Середній бал учня
Авдієва Наталя
Бойко Василь
Васильченко Іван
Гавриленко Наталя
Сидорчук Олена
Стець Ольга
Никитюк Петро
Максимум
Мінімум
Середній бал по предмету

Колонку Середній бал заповнити з використанням статистичної функції СРЗНАЧ(діапазон).Знайти максимальний і мінімальний бал по предметах, середній баз по предмету. 5.Відфільтрувати дані таблиці:

а) Вивести інформацію про тих учнів, середній бал яких вищий ніж 7.

б) вивести інформацію про тих учнів оцінка з математики в яких рівна 8.

в) вивести інформацію про тих учнів, оцінка з української мови нижча за 9.

г) вивести інформацію про тих учнів, прізвище яких закінчується на літеру К чи А

д) Вивести інформацію про тих учнів, які мають ім’я Наталя, Петро, Олена.

6. Розмістити відомості про учнів у алфавітному порядку за полем Прізвище, у порядку, зворотному до алфавітного за полем Ім’я.

7.Створити таблицю.

Список працівників нагороджених грамотами.

Nп/п Прізвище Ім.’я Дата народження вік адреса Професія.
Головчук Ігор 12.11.78 Миру 15/43 Лікар
Хомич Оксана 05.07.54 Валова 34 Продавець
Гурченко Степан 30.09.53 Кушніра 23/9 Технолог

Доповнити талицю ще 10 записами.

§ Знайти працівників, прізвища яких починаються на букву Г

§ Знайти працівників, імена яких закінчуються на літеру Н.

§ Вивести інформацію про всіх працівників, які мають ім.’я Оксана.

§ Вивести інформацію про всіх працівників, вік яких лежить в межах від 40 до 50 років.

§ Скільки людей працюють економістами, лікарями, продавцями.

8.Створити таблицю за зразком та зберегти її під назвою Замовлення.

відомості про замовлення товарної продукції
замовник шифр товару кількість ШТ дата замовлення ціна, грн
ПП"Маяк" ШТ-44 01.11.98 22,95 грн.
ПП"Маяк" ШТ-98 06.11.98 25,95 грн.
ПП"Маяк" ШТ-29 13.11.98 28,95 грн.
ЗАТ "Атом" ШТ-47 20.11.98 31,95 грн.
ЗАТ "Атом" ШТ-78 27.11.98 34,95 грн.
ЗАТ "Атом" ШТ-49 04.12.98 37,95 грн.
ЗАТ "Атом" ШТ-57 11.12.98 40,95 грн.
МП"Еталон" ШТ-91 18.12.98 43,95 грн.
МП"Еталон" ШТ-72 25.12.98 46,95 грн.
МП"Еталон" ШТ-23 01.01.99 49,95 грн.
НВО"Протон" ШТ-14 08.01.99 52,95 грн.
НВО"Протон" ШТ-15 15.01.99 55,95 грн.
ВАТ"Старт" ШТ-56 22.01.99 58,95 грн.
ВАТ"Старт" ШТ-57 29.01.99 61,95 грн.
ВАТ"Старт" ШТ-58 05.02.99 64,95 грн.
СП"Радон" ШТ-59 12.02.99 67,95 грн.
СП"Радон" ШТ-60 19.02.99 70,95 грн.
СП"Радон" ШТ-61 20.02.99 71,95 грн.

9.Відшукати інформацію про всі відкриті акціонерні товариства.10.Відшукати інформацію про всі товари, ціна яких =55.95грн.

11.Відшукати інформацію про всі товари, ціна яких не перевищує 70 грн.

12.Відшукати інформацію про всі товари, ціна яких менше 40 грн.

13. Відшукати інформацію про ті товари, у шифрі яких є цифра 4.

14.Відшукати інформацію про підприємства, у шифрі товарів яких зустрічається друга цифра 1 і ціна >60 грн.

15 Відшукати інформацію про ті підприємства, які здійснювали замовлення в лютому.

16. Оформити звіт і підготувати захист роботи.

Контрольні запитання:

1. Що передбачає операція сортування даних? Назвіть основні способи сортування даних.

2. Чим відрізняється операція фільтування даних від сортування?

3. Для чого призначений авто фільтр? Охарактеризуйте використання авто фільтру.

4. Назвіть умови застосування розширеного фільтру.

Оцінка_________________________________________

Лабораторна робота №9

Тема: Побудова діаграм. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.Мета:Навчитися будувати діаграми та графіки на основі табличних даних. Змінювати зовнішній вигляд діаграм та графіків, їх окремих елементів. Виконувати аналіз даних за допомогою функцій МАКС, МИН, СРЗНАЧ. Аналізувати табличні дані за допомогою операції підведення підсумків

Теоретичні відомості

Діаграма – це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вміст кожної клітинки зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків, секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що відбивають вміст клітинок одного рядка або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.Для створення діаграми необхідно:

1. На робочому аркуші виділити дані, по яким слід побудувати діаграму, включаючи клітинки, що містять імена категорій або рядів, які будуть використовуватися в діаграмі;

2. Виконати команду Вставка - Диаграмма або натиснути кнопку на панелі інструментів Стандартная;

3. В діалогових вікнах Мастер диаграмм слід вибрати тип, формат і інші параметри діаграми;

4. Для переходу до наступного кроку використовується кнопка Далее;

5. Для побудови діаграми на будь-якому кроці можна натиснути кнопку Готово, Мастер диаграмм самостійно закінчить побудову діаграми;

6.В останньому (4-му) вікні вибрати місце розміщення діаграми і натиснути кнопку Готово.Діаграму можна пересунути мишею в будь-яке місце. Для зміни розміру діаграми необхідно натиснути на ній мишею і пересунути маркери розміру. Для зміни типу і параметрів побудованої діаграми слід натиснути на діаграмі правою клавішею миші. Контекстне меню, що з’явиться містить команди для зміни діаграми. Щоб видалити діаграму необхідно натиснути на ній мишею, щоб з’явилися маркери розміру, і натиснути клавішу Delete. Для форматування будь якої частини діаграми слід клацнути ПКМ на діаграмі і з контексного меню вибрати відповідну команду – наприклад Формат области диаграмми, Формат заголовка диаграмми.Відкриваються відповідні діалогові вікна, де можна змінювати шрифт, розміщення, колір, основні параметри заданого елементу діаграми.

Порядок виконання роботи:

Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

1. Відкрити книгу, створену на попередньому занятті. Використовуючи команду Итоги. Створити підсумкову таблицю, на основі даної, використовуючи функцію Сумма для колонок Кількість та Ціна.

2. На новому аркуші створити таблицю Успішність:

Номер Прізвище Ім..я фізика Математика Інформатика Середній бал
Авдієва Наталя
Бойко Василь
Василенко Іван
Гавриленко Наталя
Сидорчук Олена
Найвища оцінка з предмету
Найнижча оцінка з предмету
Середній бал по предмету

Колонку Середній бал заповнити з використанням статистичної функції СРЗНАЧ(діапазон).

Відомості про стипендію
Не отримує
Отримує

Додаткове завдання:

Добавити до таблиці стовпчик, який містить інформацію про стипендію (Отримує, Не отримує). Студ енти отримують стипендію в тому випадку, коли середній бал більший рівний 7. Використати логічну функцію ЕСЛИ.

Створення діаграм та графіків

1. На новому аркуші створити таблицю. ( не забувати встановити формат Грошовий )


1548804137192813.html
1548836637312073.html

1548804137192813.html
1548836637312073.html
    PR.RU™